ارتباط باما
   
   کاشان، جاده قدیم آران و بیــدگل، میدان شهیدان اربابی، انتهای بلوار کارگر، میدان همت، بلوار جهاد، خیابان حکمت شرقی
   54750570 - 54750580(031)    54750575(031)
   09131610611    100054750570
   www.gheytarancarpet.com    info@gheytarancarpet.com
       
 
 نقشه ماهواره ای از محل دقیق شرکت