نظر سنجی
در راﺳﺘﺎي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ مشتریان گرامی، اﻃﻼع از ﻧﻈﺮات ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﻮاران راﻫﮕﺸﺎي ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

نام و نام خانوادگي :
تاريخ تولد :
کد ملی :
میزان تحصیلات :
شغل :
تلفن :
تلفن همراه :
تاریخ ارسال فرم :
صندوق پست الکترونیکی :
استان :
شهرستان :
آدرس دقیق پستی :
کدپستی :
نام فروشگاه :
نام فروشنده :
تلفن همراه فروشنده :
تاریخ خرید :
محصول خریداری شده :
شماره سریال محصول :
آدرس فروشگاه :
تلفن فروشگاه :
لطفا به سوالات زير پاسخ دهيد:
1.آيا قبل از خريد با نام فرش قيطران آشنا بوده ايد؟
2.كدام يك از موارد زير موجب گرديد تا شما فرش قيطران را براي استفاده انتخاب كنيد ؟
3.فكر مي كنيد چند سال ديگر مجددا فرش خريداري خواهيد كرد؟
4.در صورت تمايل قيمت فرش خريداري شده را اعلام نماييد؟
بصورت:
5.در هنگام خريد فرش هر يك از موارد زير چه ميزان در انتخاب شما تاثير دارد؟
كيفيت عالي قيمت گران :
كيفيت متوسط قيمت ارزان :
قيمت متوسط و گارانتي مناسب :
تنوع طرح و رنگ و سايز :
گواهينامه استاندارد :
خدمات پس از فروش :
6.در هر يك از موارد زير ارزيابي خود را از محصول خريداري شده اعلام فرماييد.
بسته بندي :
وزن :
قیمت :
اطلاعات نگهداري از فرش :
برخورد فروشنده :
تبليغات و معرفي محصول :